horaris

 

Preus:

Classe de prova                                                                                                                     Gratuïta               

Classes soltes                                                                                                                           15€                

Inscripció                                                                                                                                  25€                                     

1 cop a la setmana                                                                                                                  44€          

2 cops a la setmana                                                                                                               60€

Classes il·limitades sense matricula (valid per un mes)                                        64€

Centres d’energia 1 cop a la setmana                                                                             47€

Manteniment de la plaça                                                                                                    15€

 

Condicions:

Les classes s’abonaran per mensualitat complertes.

Es prega confirmació d’assistència a les classes del matí.

La no assistència a classe no eximeix del pagament de les mensualitat, sense perjudici de la possibilitat de recuperació d’aquestes classes durant tot el curs.

Si la inscripció es fa el dia de la classe de prova, la matrícula surt a meitat de preu.

Les baixes, canvi de tarifa, tipus de pagament, etc…s’hauran de comunicar a recepció abans del dia 20.

Durant el període de manteniment no es podran recuperar les classes.

És obligatori l’us de mitjons blancs d’us exclusiu de l’activitat.

Vacances, Nadal, Setmana Santa (recuperables)

Traducir »