horaris

 

Preus:

Classe de prova                                                                                                                     Gratuïta

Classes soltes                                                                                                                           15€

Inscripció                                                                                                                                  25€

1 cop a la setmana                                                                                                                  44€

2 cops a la setmana                                                                                                               60€

Classes il·limitades sense matricula (valid per un mes)                                   64€

Centres d’energia 1 cop a la setmana                                                                          47€

Manteniment de la plaça                                                                                                   15€

 

Condicions:

És obligatori l’us de mitjons blancs d’us exclusiu de l’activitat

Les baixes, canvi de tarifa, tipus de pagament, etc…s’hauran de comunicar a recepció abans del dia 20.

Les classes s’abonaran per mensualitat complertes del 1 al 10

La no assistència a classe no eximeix del pagament de les mensualitat, sense perjudici de la possibilitat de recuperació d’aquestes classes durant tot el curs.

Durant el període de manteniment no es podran recuperar les classes.

No es podran recuperar les classes si es canvia a una quota inferior

Vacances, Nadal, Setmana Santa (recuperables)

 

 

 

 

 

 

 

Traducir »